March 8, 2019

I en serie blogginlägg tänkte jag delge de sju flockritualerna som är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat. Flockritual 5: Fokusritualen™ Hur man bygger uppmärksamhet “Fokusritualen™” bygger fokus och ansvarsfullhet. Att praktisera denna ritual formar en djupare…

February 17, 2019

I en serie blogginlägg tänkte jag delge de sju flockritualerna som är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är en helt relationsbaserad hästkommunikation genom kroppsspråket. Flockritual 4: Leda bakifrån™ Hur man uppnår villighet Leda bakifrån™ bygger en villig attityd och utvecklar…