January 10, 2019

I en serie blogginlägg tänkte jag delge Flockritualerna™ som är början till Libertyträning och grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat genom kroppsspråket. Hur man bygger tillit Hälsningsritualen™ bygger tillit mellan dig och hästen. Jag använder denna ritual…

December 4, 2018

I en serie blogginlägg tänkte jag delge de sju flockritualerna som är grunden i att arbeta en häst fri från början utan utrustning, tvång, tryck, klicker eller rundcorall och är helt relationsbaserat. Hur man uppnår samhörighet Den första ritualen lär dig hur du uppnår en djup förbindelse och vänskap med…