Nyligen kom det till min kännedom att tränare tagit koncept, information och delar av mitt träningsprogram från min hemsida och marknadsför som deras eget.

Jag har utvecklat mitt koncept under flera år utifrån den utbildning, de kunskaper och erfarenheter jag fått genom åren och det skiljer sig från traditionella tekniker och Natural Horsemanship-metoder.

Detta gäller särskilt att utbilda hästar fria från början utan utrustning, tvång, klicker eller rundcorall genom de flockritualer jag lärt mig från Carolyn Resnick (från filmen ”The path of the horse”) enskilt i Kalifornien. Carolyn är skaparen av en hästträning som är helt relationsbaserad som hon lärde sig från vildhästars ritualer och kommunikationssystem inom flocken. Detta sätt att träna hästar är mitt utbildningsprogram som Carolyn Resnick hjälpt mig utveckla grunden i.

Mitt koncept är också att arbeta hästar utan tryck och eftergift/negativ förstärkning från både marken och i ridningen. Det är mitt trademark i namnet The Art of Lightness™. Att föra samman detta från Frihetsarbete till Arbete vid hand och Bettlös Ridkonst är mitt egna utbildningsprogram som jag själv utvecklat. Det är min egen personliga vinkel av den klassiska ridkonsten.

Att ha tillgång till informationen på min hemsida, på facebook, i onlinekurs etc. ger inte dem eller någon annan rätt att kopiera eller omforma mitt arbete under sitt eget namn och för sin egen vinning. Det är absolut inte okej att göra! Att ta information och idéer från min hemsida, är olagligt då upphovsrättslagen gäller. Det arbete som delas på min facebookgrupp, på min hemsida och i onlinekursen m.m. är för privat bruk. Det är min egendom, ett skyddat varumärke och det är under inga omständigheter okej eller lagligt att plagiera, göra om eller sprida denna information eller marknadsföra delar av det som sitt eget.

All information i texter från mina artiklar, från min hemsida, facebookgrupper, onlinekurs, videos etc får inte göras om, plagieras eller spridas i någon form. Rättsliga åtgärder vidtas mot de som bryter dessa upphovsrätter.

Jag vill också tacka de individer som gjort mig uppmärksam i denna fråga och jag är tacksam mot alla som flaggar.

Om man använder något som man har lärt sig av mig eller i kurser online/offline, genom hemsidan etc. borde man helt enkelt rekommendera mitt utbildningsprogram. Det är det enda sättet på vilket detta sätt att arbeta kan växa, inte om människor som bara har en bråkdel av kunskapen av min träning, för det vidare som sitt eget!

 

Relationsbaserad Ridkonst från Liberty till Piaff™

I Frihet – Vid Hand – Bettlös Ridkonst

 

© 2016 Anneli Westlund

All information på denna sida skyddas av upphovsrättslagen.

Dela detta inlägg
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *